pinksteren De groene boog staat symbool voor de hoop, vol verwachting voor de toekomst.
In de regenboogkleuren wordt Gods belofte zichtbaar, waarbij de rode Gloriosa de boog in vuur en vlam lijkt te zetten.
De aanwezigheid van de Heilige Geest is verbeeld met de Scabiosa bloem.
( paarse duifkruid )
WhatsApp Image 2023 05 17 at 12.05.43

Aan de basis is de aarde gesymboliseerd met mos, stenen en takken.

Onder de aarde het blad van de vingerplant, als symbool van Gods liefde voor de aarde.

De Gerbera’s staan voor de 11 apostelen omhoog kijkend naar de hemel.

Een witte roos in een wolk van gipskruid symboliseert Christus.

WhatsApp Image 2023 02 27 at 11.10.52

DE LANGE WEG

Aan het begin van zijn openbare optreden wordt Jezus onmiddellijk geconfronteerd met de macht van het kwaad.
Er worden verschillende namen gebruikt voor dat kwaad: de duivel, beproever en satan.
Steeds stelt satan Jezus een snelle oplossing voor ogen.
Maar Jezus laat ons zien dat we niet moeten kiezen voor de ‘snelle’ oplossingen of bevredigingen van onze behoeften.
Trouw zijn aan God en aan elkaar is een lange weg.

De schikking,

Er staan 2 bogen, en onder de bogen ligt geel zand.
Bij de eerste boog aan weerszijden stenen en broden.

Bij de laatste boog staat een vaasje met water en een bloem.
WhatsApp Image 2023 03 06 at 14.44.30

Mozes en Elia,

Op de berg worstelt Jezus met de dingen waar Hij als een berg tegenop ziet.
Eerder sprak Hij over ‘je kruis opnemen’, straks zal Hij vertellen over ‘uit de dood opgewekt zijn’.
In zijn worstelingen op de berg komen Mozes en Elia hem een hart onder de riem steken.
Mozes en Elia hebben beiden ervaring met een ‘tijd van veertig’. Elia maakte, net als Jezus zelf, een tocht van veertig dagen door de woestijn en Mozes zwierf daar zelfs veertig jaren rond.

Veertig is lang. Te lang eigenlijk. Dan heb je een ander nodig. Liefst iemand met woestijnervaring.
Wat telt in wat een mens soms meemaakt, is zijn woestijnervaring.
Of die van een ander, die weet hoe je de woestijn kunt overleven. Aan Gods tafel zit je niet alleen.

Uitleg van de schikking;
Er zijn 2 bogen in elkaar geschoven zodat een berg ontstaat.
Tussen de takken staan 3 witte tulpen.
Bij de berg liggen stenen om het beeld te versterken.

WhatsApp Image 2023 03 19 at 12.52.30

Jezus zei tegen haar:‘Ik ben het, degene die met u spreekt’.

In het Johannesevangelie is deze vrouw aan de bron de eerste die mag horen wie Jezus is.
Ze is een vrouw, een Samaritaanse.
Ze is alles wat Jezus niet is.
Waarschijnlijk is het juist daarom dat zij Jezus’ eerste zendeling mag zijn.
Het wonderlijke is dat Jezus haar hart en omstandigheden kent.
Haar woorden gaan over deze kloven, Jezus’ woorden over wat hen verbindt.
Dat het gaat om geest en waarheid.
God zoekt mensen zonder bedrog die zijn hart zoeken, ongeacht status of afkomst.

De schikking:
Er ligt een krans van kronkeltakken op een spiegel.
De achterkant van de krans staat een beetje omhoog, zodat de schikking beter te zien is.
In het hoge gedeelte staan grassen van de waterkant.
In de krans staat een schaal met een drijvende waterplant, zodat er een soort natuurlijk vijverbeeld ontstaat.
De spiegel refereert aan water en reflectie.

Meditatieve tekst
Bronnen
Van inspiratie
Spiegels met gedachten
Verbinding voor mij
En jou

WhatsApp Image 2023 03 19 at 12.52.42

De man die blind geweest was zei:
‘Wat vreemd dat u niet begrijpt waar Hij vandaan komt, terwijl Hij mijn ogen geopend heeft’.

De schikking
Er zijn 2 bogen gemaakt van katjes.
Die zijn aan elkaar verbonden tot een ellips, alsof het een oog is.
Rond de ellips is kronkelhazelaar gebonden.
In het midden van de ellips is een iris gemaakt van hyacintennagels.
Een oog om mee te kijken!

Meditatieve tekst:
Open ogen
Zien, kijken, gezien worden
Wie ben jij
Geworden?

 lazerus

De opwekking van Lazarus
….en er waren dan ook veel Joden naar Martha en Maria gekomen om hen te troosten nu hun broer gestorven was.

Troost beweegt de menigte om naar Bethanië te gaan.
Jezus komt niet om te troosten, Hij begint te praten over het leven.
Hij schuift de dood aan de kant en spreekt over tot leven wekken.
Jezus kan zo spreken omdat Hij zelf Opstanding is.

De boodschap van Jezus is dat niet het verleden onze stemming aanvoert, maar het geloof in God.
‘Wie in mij gelooft zal leven, ook als hij sterft.’
Het gaat hier om het leven uit geloofsvertrouwen.
Dat je, zelfs bij iedere dood, toch weer opstaat dankzij dat vertrouwen.


De schikking;
De krans symboliseert het leven, zonder begin en zonder eind.
Tussen de kronkeltakken zijn gedroogde strobloemen en gedroogde grassen geplaatst,
die herinneren aan het aardse leven.
Groene grassen en roze tulpen maken de cirkel levend.

 armen

Want de armen zijn altijd bij jullie’.
Er zijn veel mensen die onder de armoedegrens leven.
We kunnen niet iedereen helpen.
En soms zijn mensen ook niet geholpen met ‘alleen maar’ geld.
Maar wel door gedurende langere tijd samen op te trekken: als maatje,als gemeenschap of met hulpverleningsinstanties die samenwerken.

Dat kost veel tijd en inzet van vele mensen samen voor een enkel persoon.
Maar het maakt wel het verschil of iemand ‘even’ uit de problemen is of dat er echt een verschil gemaakt kan worden.
Soms kun je net dat verschil maken en zo een wending maken in iemands leven.
Een bekeringsmoment!

De schikking:
Er zijn 2 bundels takken aan elkaar verbonden, een beetje onregelmatig.

Tussen de takken zijn allerlei geurende kruiden geplaatst zoals, lavendel, rozemarijn en eucalyptus.
Deze groene kruiden verwijzen naar de zalving, de goede geuren.
Verder ligt er wat buxus tussen de takken als verwijzing naar Palmzondag.


Meditatieve tekst:
Kostbare geuren
Voor die Ene
Is voor iedereen
Het goede doen

witte donderdag

Witte Donderdag

Jezus zei: ‘Doe maar meteen wat je van plan bent’.

Het was een opvallend gesprek aan tafel tussen Jezus en Judas.
Alle andere discipelen waren erbij, maar behalve Johannes heeft niemand het in de gaten.
Trouwens, ook Judas zei geen woord.
Natuurlijk, het had anders gekund.

Jezus had, toen Hij wist dat Judas hem verraden wilde, het in de kring van de leerlingen aan de orde willen stellen.
“Mensen, weten jullie wat er gebeurd is, Judas heeft een afspraak met het Sanhedrin gemaakt.
“Je kunt raden wat er gebeurd zou zijn.
Ze zouden verontwaardigd zijn opgestaan en Judas hebben beetgegrepen.
Dat heeft Jezus niet gedaan.

Maar toch heeft hij Judas niet zomaar zijn werk laten doen. Hij heeft met hem gesproken.
Bijna zonder woorden, vooral met zijn handen en ogen.
Het antwoord van Judas was heel duidelijk: hij loopt de deur uit.
Letterlijk en figuurlijk het donker in. De duivel had hem dit ingegeven.
Toch is het uiteindelijk Jezus die hem wegstuurt.
Hij voert ook in deze nacht de regie.


De schikking:

De krans is als teken van verbondenheid tussen licht en donker, liefde en haat.
In de krans zijn judaspenningen geplaatst.


Meditatieve tekst:

Zonder licht geen donker
Zonder liefde geen verraad
30 zilverlingen
Zonde

goede vrijdag

Goede Vrijdag

Vrouw, dat is uw zoon.’


Maria staat daar met haar verdriet tussen al die mensen die hun afkeer laten merken van die middelste kruiseling.
Wat zal er allemaal door haar heen zijn gegaan, toen zij haar zoon zag lijden en sterven?
Jezus ziet zijn moeder en heeft aandacht voor haar vragen.
Oppervlakkig gezien gaat het in dit kruiswoord om een zorgzame zoon die er voor zijn overlijden voor zorgt dat hij als gezinshoofd een opvolger krijgt om zijn moeder te verzorgen.

Maar er gebeurd meer.
Vanaf het kruis worden nieuwe relaties tot stand gebracht.
Rond het kruis van Jezus ontstaat een nieuw soort verwantschap in verbondenheid, voorbij de familiebanden,omdat we door Hem broers en zussen worden, kinderen van een Vader.

De schikking:
Een gaffelkruis is een kruis met twee schuin naar boven gerichte armen.

Het kruis is met klimopranken groen gemaakt.
Er liggen zwarte stenen aan de voet van het kruis.

Meditatieve tekst:
Ten hemel schreiend
Gekruisigde verlosser
Brenger van genade
Trouw aan ons

stille zaterdag

Stille Zaterdag

De schikking:
Het is nog niet zover.

Een zwarte doek ligt over de schikking en word tijdens de dienst verwijderd.
Het ligt van Pasen word zichtbaar.

paaszondag

Paasmorgen

‘Waarom huil je?’, vroeg Jezus.

Maria kan er nog niet toe komen het graf te verlaten.
Waar zou ze heen moeten? Johannes vertelt dat ze staat te huilen. Herkenbaar toch?
Het kan je zomaar overkomen bij het graf van een geliefde dat allerlei herinneringen bovenkomen.
En dat het gemis je opeens teveel wordt.

Terwijl Maria huilend vooroverbuigt in het graf, ziet ze twee engelen.
Toen Petrus en Johannes in het graf geweest waren, waren die er nog niet.
Of zijn engelen soms alleen te zien door tranen heen?
Op hun vraag waarom ze huilt, antwoordt ze dat dat is omdat haar Heer er niet meer is.

Niets is er meer van Hem, zelfs zijn lichaam niet. Dan ineens is Jezus er. Maar Maria herkent Hem niet.
Zou ons dat ook niet overkomen? Ik denk het wel.
Je kunt zo in beslag genomen zijn door je verdriet, je zorg, je eigen plannen, dat je Jezus zelf niet meer ziet of hoort.
Maar dan is Hij dichterbij dan we denken.


De schikking:
Op de krans zijn bloeiende bloemen, bloeiende takken, klimop en witte tulpen geplaatst
Een bloeiende tuin.


Meditatieve tekst:
Nieuw leven
De dood overwonnen
Kleuren, geuren
Kringloop
Begin zonder eind.

   

kerst kleinGod in ons
Maria, moeder van Jezus

Niet alleen in Jezus’ verre voorgeslachten rommelt het, ook rond zijn eigen geboorte.
Maria is al zwanger voordat ze getrouwd is, en niet van haar verloofde.
De heilige Geest zelf had Jezus in haar laten groeien.
Maar in plaats van het inrichten van een koninklijke kinderkamer moet ze met een bolronde buik 140 kilometer afleggen van Nazaret naar Bethlehem waar ze met haar aanstaande in een stal terechtkomt.
In die ontredderde situatie bevalt ze van haar eerste kind, zonder hulp of kraam-bezoek van haar naaste familie.
Maar Maria moppert niet. Ze hoort nog het bericht van de engel dat de Zoon van God in haar leven zou komen.
Die blijde boodschap belandt van haar verstand in haar hart, raakt haar hele leven.
Zo wordt zij ons tot voorbeeld. En ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene.Ze wikkelde Hem in doeken en legde Hem in een voederbak, omdat er voor hen geen plaats was in het gastenverblijf. HET TAFELKLEED IS KLAAR!
Uitleg liturgisch bloemstuk;Er staan 4 hoge kaarsen op het tafelkleed, aangevuld met kleine lampjes.
Tussen de lampjes liggen witte (vruchten) bessen en groen uitlopende bolletjes om het feestelijke van Kerst te onderstrepen.

Stralend licht
de nieuwe dag begint met sterren in de nacht.dt zij ons tot voorbeeld. En ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene.
Ze wikkelde Hem in doeken en legde Hem in een voederbak, omdat er voor hen geen plaats was in het gastenverblijf.

Copyright © 2021. Protestantse gemeente Burum/Munnekezijl/Warfstermolen

Alle Rechten Voorbehouden.