bidstond2024 

‘Er is een tijd om geboren te worden en een tijd om te sterven, een tijd om te planten en een tijd om te rooien.’

Prediker 3:2

 Alles op zijn tijd.
‘De tijd om God te zoeken is dit leven. De tijd om God te vinden is de dood.
De tijd om God te bezitten is de eeuwigheid.’
Alles zal gebeuren op de tijd die ervoor bestemd is, als de omstandigheden daar goed voor zijn.
De lezing eindigt dan ook met de tekst in vers 12 en 13: wees vrolijk, geniet van het leven.
Het is een geschenk van God dat je kunt genieten van eten en drinken na een periode van werk.

Kernwoorden:
kringloop van het leven, groen, bid en werk.

Schikking:
De bol is weer een beetje groener. Drie tulpen liggen rondom de bol.
De tulp staat symbool voor het gebed.
De drie tulpen samen symboliseren de omarming van de aarde vanuit het gebed.

Meditatieve tekst:
Bloemen
als gevouwen handen.
Biddend voor
vruchtbare aarde.
Groei, ontwikkeling, leven.

 

 1e lijdens  1e lijdenszondag

De Heer richtte zich tot mij…’ (Jeremia 1:4)

ROEPING
Jeremia is geen geboren profeet. Integendeel, hij wordt geboren in een priestergeslacht. Zijn vader is een priester. Je zou verwachten: zo vader, zo zoon.
Maar dan klinkt er een stem. God roept Jeremia tot een andere dienst, die van profeet. Het overrompelt Jeremia.

Net als Mozes stribbelt hij tegen: ‘Ik ben geen spreker en bovendien nog jong.’
Maar God zet door. Wat Hij begint, geeft Hij niet op. Jeremia moet eraan geloven.
Zijn bestemming wordt niet bepaald door zijn afkomst maar door zijn roeping.
Hoe zwaar en moeilijk deze roeping zal zijn, God zal voor hem zorgen.
Hij zal hem de woorden in de mond geven en terzijde staan.


KERNWOORDEN: roeping, bloesem, hoop

SCHIKKING
In vers 11 staat beschreven hoe God bij de roeping van Jeremia hem een amandelboom aanwijst.
De amandelboom is de eerste boom in het Midden- Oosten die na de winter bloeit.
In de bol met water steekt een bloesemtak uit.


MEDITATIEVE TEKST
Geroepen als profeet
zoals bloesem
de lente roept
Luister
nieuw bewustzijn.

 2e lijdens  2e lijdenszondag

De tekst voor de schikking is:

'Jullie zijn in mijn handen als klei in de handen van een pottenbakker.'
Jeremia 18:6

KERNWOORDEN: doorgaan tot iets mooi is, trouw

UITLEG SCHIKKING:
Volhouden en niet opgeven om het goede te doen.
Trouw blijven aan de boodschap.
Rond de bol hangt een dunne krans van hederablad.
Van onderaf is de bol iets groener door het toevoegen van groen mos tussen de schors.

MEDITATIEVE TEKST:
Trouw van God
aan de aarde.
Telkens opnieuw
gecreëerd.
Goed genoeg.

 3e lijdens  3e lijdenszondag

Misschien zullen ze luisteren en met hun kwalijke praktijken breken´.
       ( Jeremia 26 : 3 )

KERNWOORDEN : niet zien, donker, reflectie

UITLEG SCHIKKING
Ogen om te zien, oren om te luisteren......, maar er wordt niet gezien en niet geluisterd.

De paarse bloemen van de primula symboliseren de donkere ogen waar het licht niet in weerkaatst.
Van onderaf wordt de bol iets groener.
Jonge uitlopende takjes reiken naar de hemel.

MEDITATIEVE TEKST

Gedoofde ogen met
sporen van licht
gehoorde waarschuwingen
en dan ...
niets

 4e lijdens  4e lijdenszondag

'Ik zal je een hoopvolle toekomst geven'.
( Jeremia 29 : 11)

Een hoopvolle toekomst
Vandaag is het een klein beetje Pasen. Het donkerpaars van boete en inkeer kleurt roze.
We worden opgeroepen om ons te verheugen.
Oordeel is niet Gods laatste maar voorlaatste woord.
Zijn laatste woord is genade, Pasen!
Een hoopvolle toekomst begint met gebed en inzet voor vrede en voorspoed voor de stad, zelfs voor Babel!

KERNWOORDEN : hoop op vrede, gebed

SCHIKKING :
De bol is nog groener geworden, er is hoop.

Er is een V-vorm gemaakt van groene takken.
In het midden tussen de V-vorm staat een tulp.
De tulp symboliseert het gebed.

MEDITATIEVE TEKST :
Bloem

als gevouwen handen
Biddend
om het Vredesteken
uit de hemel.

 5e lijdens  5e Lijdenszondag

‘…. Omdat jij het recht hebt om als losser op te treden.’

( Jeremia 32: 7 )

Jeremia zit gevangen. Koning Sedekia vindt het te riskant om hem vrij rond te laten lopen.
De woorden van deze onheilsprofeet zouden het volk weleens kunnen demotiveren.
Nog altijd proberen machthebbers critici de mond te snoeren door hen op te sluiten.
Maar God laat zich de mond niet snoeren.
Hij geeft Jeremia de opdracht om de akker van zijn neef Chanamel te kopen, zodat het land in de familie zal blijven.

KERNWOORDEN:
rechtvaardigheid, vertrouwen, oplossen

SCHIKKING:
Aan het groene mos is wat gras toegevoegd, de verwijzing naar het land.
In de bol zijn driekleurige viooltjes geplaatst, symbool voor de aanwezigheid van God, hoe weinig zichtbaar God ook lijkt te zijn.
In het midden is een puntvormig sansevieria blad geplaatst, als teken voor de rechtvaardige.

MEDITATIEVE TEKST:
De aarde
bezitten, gebruiken…
te eren.
Rechtvaardig
is de nederige men

 palm pasen  Palmpasen


´....kijk om je heen (...) of er iemand is die rechtvaardig  handelt, die naar eerlijkheid streeft.'
( Jeremia 5:1)

Een rechtvaardige

Vandaag begint de Goede of Stille Week.
We lezen deze week het verhaal van Jezus' lijden en sterven.
De rechtvaardige die het oordeel draagt.

KERNWOORDEN:
feest, hosanna, intocht,
vooruitkijken naar de Goede Week.

SCHIKKING
Dit is een alternatieve palmpasenstok. In plaats van een broodhaantje is de bol op de stok geplaatst.
De palmpasenstok symboliseert op deze manier het kruis dat gedragen wordt om de aarde te redden.
Tussen de stenen is een stok geplaatst met dwarsligger (kruis).
Aan de dwarsligger worden slingers met geregen gedroogde vruchten  bevestigd,
die staan voor de dertig zilverlingen (abrikozen) die het verraad symboliseren.
Er zijn ook 12 doppinda's geregen die de 12 apostelen symbolisren.
De buxus symboliseert Palmpasen.
Hoewel het paarse antependium gebruikelijk is in deze periode, hebben we dit jaar het rode antependium gebruikt. Dat doet recht aan het Hosanna voor de intocht van Jezus en de liefde die het volk voelt.

MEDITATIEVE TEKST
Hosanna!

roept het volk.
De twaalf
juichen, vrezen
verraden.
Levende aarde

Bevestigingsdienst 2023

De boog symboliseert het voor altijd verbonden zijn met God en met elkaar.

De rode rozen verbeelden de gaan en komende ambtsdragers.
Zij staan voor geheimhouding van hetgeen hun wordt en was toevertrouwd.

Rood is ook de kleur van de Geest die hen zal leiden.

De vingerplantbladen staan symbool voor door het gedragen worden door God.

De overige bloemen/kleuren symboliseren de gemeente, die wordt ondersteund door de dragende handen van God die de ambtsdragers zullen helpen in hun werk. 

bevestigingsdienst 
dankstond 2023

Weekhema : Op weg naar Bethlehem

Het is Advent.
We richten ons deze weken op de geboorte van Jezus.
De hele wereld maakt zich op om het kerstfeest te vieren.
De zon verduisterd, de maan geeft geen licht meer, sterren vallen uit de hemel, machten wankelen.
Gelukkig niet omdat de wereld vergaat  maar omdat de Mensen-zoon komt.
De profeet Daniel zag het al voor zich: een mens door God gezon-den met alle macht in hemel en op aarde.
Hij komt en aan Hem is de toekomst. Ga je mee naar Bethlehem?
Daar laat deze Mensenzoon zich vinden.

Symboliek:
De richting van de wegwijzer is naar beneden gericht.
De Mensenzoon zal van God gezonden zijn. De weg die we gaan is donker.
De guirlande is gemaakt van beukenblad, beukennootjes, hortensia en vleugeltjes.

Als je onder de beuk doorloopt, die mooie en vaak oude boom, voel je je klein en nietig.
De beuk verbind de aarde met de hemel.
De gedroogde materialen herinneren ons aan een tijd waarin het licht was, herinneringen aan de zomer.
De weg is donker, de zon is verduisterd.

Meditatieve tekst
We gaan op weg
In het duister
Waar herinneringen
Richting geven

1e advent

Weekthema : op de weg van recht en vrede

Ga mee voor een lange en zware tocht door kaal en onherbergzaam land.
Johannes, de voorloper van Jezus, roept zijn volgelingen op zich aan te sluiten bij de pelgrimsstoet.
Hij geeft hen ook een opdracht mee voor onderweg: Maak recht de weg van de Heer.
Gaten en kuilen in je leven vertragen de komst van de Messias.
Vandaar de oproep van Johannes: ga mee, dicht de kuilen, maak je levensweg begaanbaar voor de Heer!

Symboliek,
De richting van de wegwijzer wijst naar links.
Johannes verwijst naar de toekomst met Jezus.
Daarmee staat Johannes links van Jezus en wijst de pijl naar links.
De guirlande is gemaakt van het blad van de levensboom, de Thuja.
De puntjes van de Thuja wijzen naar de paaskaars, op weg naar het licht.

Symboliek materiaal
De Thuja heeft eigenlijk 2 namen; de boom van goed en kwaad, en levensboom.
Het is een groenblijvende geurende boom, wat de onsterfelijkheid symboliseert.
De aromatische olie heeft een rustgevende uitwerking op mensen, een levenselixer voor op reis.

Symboliek kleur
De weg is groen. Er is hoop voor de toekomst.

2e advent

Weekthema : Op de weg naar Jezus

Vorige week hoorden we de oproep van Johannes om ons levenspad recht te maken voor de Heer.

Deze week horen we waarom dit belangrijk is. We zijn op weg naar een bruiloft.
De leerlingen van Johannes zijn jaloers dat ‘de man aan de overzijde van de Jordaan’ meer dopelingen heeft dan hun meester.
Ze vrezen de concurrentieslag te verliezen.
De reactie van Johannes is groots. ‘Hij moet groter worden en ik kleiner.’
Waarom? Omdat hij niet de bruidegom is maar ‘slechts’ de vriend van de bruidegom.
Wie de bruid van de bruidegom is??
Al degenen die meegaan en de weg van de Heer rechtmaken.
Allen die zich laten dopen, kuilen dichten en zich inzetten voor het recht van God.
De bruidegom komt hen tegemoet!

Symboliek
De richting van de wijzer wijst naar rechts.
Johannes verwijst naar een hoopvolle toekomst met Jezus.
De hoop wordt gesymboliseerd door de lichte kleuren van de guirlande.

Symboliek kleur
Lichte kleuren verwijzen naar het komende feest.
In de tekst gaat het over de doop en over de bruiloft,
Een feestelijke bijeenkomst om naar op weg te gaan.

Meditatieve tekst
We zijn samen op weg
Volgen de pijlen
Richting toekomstig licht

3e advent

Weekthema: Dienstbaar

De Heer wil ik dienen: laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd.
Probeer je eens in te denken dat jij Maria bent. Een gewoon tienermeisje uit Nazareth.
Verliefd op een jongen met wie ze binnenkort gaat trouwen.
Op een goede dag komt er een vreemdeling haar levenshuis binnen.
Een engel, Gabriel. Wat hij zegt is ongelooflijk: zij, door God begenadigd?

Zij, zwanger, van een zoon die ze Jezus moet noemen, de zoon van de Allerhoogste, de koningszoon die op de troon van David zal zitten?
Zij zwanger van dit kind doordat de heilige Geest haar ‘zal overschaduwen’? Zou jij dat geloven?
Het lijkt te gek voor woorden. En toch geloofd Maria de woorden van de engel. Waarom?
Omdat ze de Heer wil dienen.
Haar dienstbaarheid is geen slaafse onderdanigheid, maar vertrouwen in de woorden van de Heer.
Hoe vreemd die ook lijken.


Symboliek
De richting van de wegwijzer wijst naar boven. Maria gelooft de engel, gelooft het verhaal van God.
De kleuren van Maria zijn wit en blauw.
Wit als symbool voor het reine en blauw als kleur van het hemelse.
De guirlande wordt gemaakt van verschillende groene materialen met vruchten, zoals klimop met blauwe bessen en klimopbessen.


Symboliek materialen
De bessen symboliseren de vruchtbaarheid.
De klimop symboliseert de trouw van God aan de mensen.
De cyclaam symboliseert de dienstbaarheid van Maria.


Meditatieve tekst
Ontmoetingen onderweg
Verdiepen de gedachten
Maria, meisje, zwanger
Van hemelse lichtheid

4e advent 2

Weekthema: De geboorte van Jezus – koninklijke afkomst

Vandaag draait alles om het nieuw geboren kerstkind.
Maar stel je eens voor dat jij Jozef bent.
Een man van koninklijke afkomst, een verre nakomeling van koning David.
Hierdoor moet je samen met je zwangere bijna- echtgenote van Nazareth naar Bethlehem reizen.
De keizer van Rome heeft namelijk besloten dat iedereen zich moet laten inschrijven in de stad waar hij vandaan komt.
Voor Jozef s dit Bethlehem, de geboortestad van koning David.
Door jou, Jozef, moet ook je zwangere echtgenote op reis.
Hoogzwanger, met alle risico’s van dien. Zou jij Jozef willen zijn? Hoe zou je je voelen?
Toch is Jozef onmisbaar. Door hem krijgt het kerstkind koninklijke afkomst.
Jezus is HET koningskind, uit het geslacht van David.
Met dank aan Gods Geest en aan Jozef.

Symboliek
De ster wijst ons de weg naar de plek waar de pasgeborene is, samen met Maria en Jozef.

Symboliek materiaal
De vierpuntige ster verwijst naar alle windstreken, van overal komen we samen bij het koningskind.

Symboliek kleur
Het is feest, licht, dus lichte kleuren en goud.
Hoe feestelijk wil je het hebben.

Meditatieve tekst
De ster wijst
De weg naar het kind
Een hoopgevende toekomst

kerstmorgen

Copyright © 2021. Protestantse gemeente Burum/Munnekezijl/Warfstermolen

Alle Rechten Voorbehouden.