Kerkenraad

Preses: Taeke Oostra, Keegensterweg 20    tel: 06-53348024        
Scriba: Trienke Riemersma- Brouwer, Olde Borchweg 61,
           9853 TB     Munnekezijl.    
           tel: 06-20257453, 0594-688343.
           contact

Ambtsgroep Pastoraat:
dhr. J. Boerema,Herestraat 76, 06-16716258
dhr. D.J. Boersma, De Meerpaal 6, 249700
dhr. T. Oostra, Keegensterw.20, 249545

Ambtsgroep Vorming en Toerusting:
dhr. D.J. Boersma, De Meerpaal 6, 249700     contact

Ambtsgroep Beheer:
dhr. R. Arends, Herestraat 1, 0594-249256
Dhr. F. v.d Veen, Wytsmaweg

Ambtsgroep Diaconie:
mevr. T. Woudsma, Hesseweg 5A Augsbuurt
Dhr. H. Kuipers, Kloosterweg 7, 06 344 959 42
Dhr. M. van Kammen, Van Eysingaweg 6, 06 207 622 90
Dhr. K.M. de Vries, de Meerpaal 23

Administratie diaconie:   mevr. W. v.d. Heide-Zijlstra, 688570, Olde Borchweg 39, Munnekezijl, contact
Bloemengroet:              mevr. B. Riemersma, 06 141 068 51, Herestraat 36b,            
Regelen bloemengroet; mevr. B. Riemersma, 06 141 068 51, Herestraat 36b, contact
Zendingscontactpersoon dhr. M. Mulder, De Meerpaal 3, 249257   

Ambtsgroep eredienst
Deze ambtsgroep richt zich op de vormgeving van één van de kernactiviteiten binnen de kerk: de eredienst. Hierbij is men vooral bezig met zaken die ‘dienstoverstijgend’ zijn. Het gaat daarbij om onderwerpen en activiteiten die voor meerdere erediensten betekenis hebben. Ook ontvangt zij van de kerkenraad opdrachten om vorm aan te geven. De afgelopen tijd is deze ambtsgroep daarom ook met voorstellen gekomen over o.a. de orde van dienst, de wijze van avondmaalsviering, invulling geven aan de laatste zondag van het jaar, etc.
In deze ambtsgroep dient minimaal één ambtsdrager zitting te hebben die ook de vertegenwoordiger naar de kerkenraad is.
Onder de ambtsgroep eredienst vallen: het beamteam, de kerstcommissie, de commissie veertigdagentijd, de verzorgers van de liturgische bloemschikkingen, de bezorging van de liturgie aan huis en de preekvoorzieners.
Voorz:   mevr. T. Riemersma-Brouwer, Olde Borchw 61, Munnekezijl, 688343
Secr.      mevr. A. Enting-Ruwersma, De Meerpaal 4, 249475, contact                      
              mevr. W. Oostra-de Vries, Keegensterw.20, 249545        
              dhr. J.H. Nieuwenhuis, Hoogstraat 16, 249465
              Dhr. H. Kuipers, Kloosterweg 7, 06 344 959 42 namens de kerkenraad

 

 

Copyright © 2021. Protestantse gemeente Burum/Munnekezijl/Warfstermolen

Alle Rechten Voorbehouden.