laatste zondag kerkelijk jaar 2020 kleinSymboliek van de vijfpuntige ster,

Deze vijfpuntige ster verwijst naar het leven van Jezus en het Licht van de Eeuwige dat Hij op aarde gestalte gaf.
Het getal 5 drukt uit dat de Eeuwige, de Eén, met de aarde, het getal 4, verbonden is.
Het getal 4 dat de vier uiteinden van de aarde uitdrukt wordt met de 5, het Licht van de Eeuwige verbonden.
Het getal 5 drukt ook uit: dat wat ons vermogen om het te begrijpen te boven gaat. Dat Oneindige Licht kunnen wij niet bevatten,  daarvoor schieten alle aardse beelden en woorden tekort.
We proberen het uit te drukken door te zingen, te bidden, te spreken in beelden en te schikken.
Het getal vijf verwijst verder naar zijn vijf wonden en daarmee naar de menselijkheid van Jezus.


In verbondenheid
met de Levende
loeken we een ster
die ons verlicht
in droeve dagen
van gemis.


Gij,
Licht in ons leven,
beziel ons
om het licht
van een ander
brandend te houden
en door te geven,
als een ster op aarde,
in Gods naam.

Copyright © 2021. Protestantse gemeente Burum/Munnekezijl/Warfstermolen

Alle Rechten Voorbehouden.